+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Buusti ry

Luottamus syntyy tasavertaisuudesta.
Pidetään niiden puolta, jotka eivät itse siihen kykene.

Buusti ry

Olemme pieni ja paikallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka valtteja ovat matalan kynnyksen toiminta sekä yhteisöllisyys – asiakkaat ja työntekijät ovat osa suurta perhettä, joka pyrkii kohti yhteisiä tavoitteita.

Erotumme toimialalla pienehkönä tekijänä, jonka toiminnalla on kasvot ja johto lähellä. Kuntoutus- ja työllistymispalvelumme räätälöidään asiakkaalle aina yksilöllisesti. Toiminnastamme huokuu lämpö ja läheisyys. Yhteinen tavoitteemme on edistää psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeessa olevien hyvinvointia.

Buusti tuottaa mitatusti hyviä tuloksia. Palvelujamme vaikuttavuutta mitataan ja seurataan jatkuvasti. Toimintaamme myös kehitetään ohjaamalla tulot kehitystyöhön ja ottamalla asiakkaat mukaan vaikuttamaan: Asiakkaiden muuttuvat tarpeet muovaavat myös palveluita.

Historia

Yhdistys on perustettu vuonna 1985 tukemaan psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, lisäämään heidän toimintakykyään ja hyvinvointiaan sekä edistämään heidän kuntoutumistaan. Palveluvalikoimaa on yhteiskunnan muutosten myötä laajennettu vastaamaan kunkin aikakauden tarpeita. Toiminnan alkuaikoina painotettiin enemmän asumiseen liittyviä kuntoutuspalveluita. Myöhemmin kuntoutuksen painopiste on siirtynyt yhä enemmän lähemmäksi työelämää. Työhönvalmennus, työllistymispalvelut ja työllisyyttä edistävät projektit ovat kaikki osa yhdistyksen nykyistä palvelutuotantoa. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveystoimien sekä työvoimaviranomaisten kanssa, mikä mahdollistaa työssä onnistumisen.

aRVOT

ASIAKASLÄHTÖISYYS –ihminen ensin, on aitoa asiakkaan kuulemista ja huomioimista oli sitten kyse palvelujen käyttäjistä, palvelujen ostajista tai muista asiakastahoista. Jokaista ihmistä kunnioitetaan ja arvostetaan omana itsenään. Yksilön tasa-arvoista oikeutta hyvään elämään edistetään kaikissa yhdistyksen toiminnoissa.

LUOTETTAVUUS tarkoittaa, että tehdään se, mitä luvataan. Työ tehdään ammattitaidolla ja sopimusten mukaisesti.

YHTEISÖLLINEN EDELLÄKÄVIJÄ -yhteisöllisyys perustuu luottamukseen, avoimuuteen, joustavuuteen ja vastuulliseen asioiden jakamiseen niin organisaation sisällä kuin ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

INNOVATIIVISUUS on koko henkilöstön luovuuden, näkemysten ja osaamisen hyödyntämistä. Se on myös valmiutta kohdata asiakkaiden ja uusien asiakasryhmien tarpeet sekä kehittää ja tuottaa palveluita.

 

Buustin laatupolitiikkaan pääset tästä linkistä

Avoimet työpaikat

Tulisiko sinusta meidän joukkoomme buustilainen?

Meillä on jatkuva tarve lähihoitajista sijaistusten, ja keikkatöiden muodossa. Ole rohkeasti yhteydessä mikäli olisit innokas!

 

Avoimiin työpaikkoihin tästä linkistä.

 

Työharjoittelu:
Työharjoittelupaikkoja voi tiedustella suoraa yksiköidemme vastaavilta.