+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Buusti ry

Luottamus syntyy tasavertaisuudesta.
Pidetään niiden puolta, jotka eivät itse siihen kykene.

Buusti ry

Olemme pieni ja paikallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka valtteja ovat matalan kynnyksen toiminta sekä yhteisöllisyys – asiakkaat ja työntekijät ovat osa suurta perhettä, joka pyrkii kohti yhteisiä tavoitteita.

Erotumme toimialalla pienehkönä tekijänä, jonka toiminnalla on kasvot ja johto lähellä. Kuntoutus- ja työllistymispalvelumme räätälöidään asiakkaalle aina yksilöllisesti. Toiminnastamme huokuu lämpö ja läheisyys. Yhteinen tavoitteemme on edistää psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeessa olevien hyvinvointia.

Buusti tuottaa mitatusti hyviä tuloksia. Palvelujamme vaikuttavuutta mitataan ja seurataan jatkuvasti. Toimintaamme myös kehitetään ohjaamalla tulot kehitystyöhön ja ottamalla asiakkaat mukaan vaikuttamaan: Asiakkaiden muuttuvat tarpeet muovaavat myös palveluita.

Historia

Yhdistys on perustettu vuonna 1985 tukemaan psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, lisäämään heidän toimintakykyään ja hyvinvointiaan sekä edistämään heidän kuntoutumistaan. Palveluvalikoimaa on yhteiskunnan muutosten myötä laajennettu vastaamaan kunkin aikakauden tarpeita. Toiminnan alkuaikoina painotettiin enemmän asumiseen liittyviä kuntoutuspalveluita. Myöhemmin kuntoutuksen painopiste on siirtynyt yhä enemmän lähemmäksi työelämää. Työhönvalmennus, työllistymispalvelut ja työllisyyttä edistävät projektit ovat kaikki osa yhdistyksen nykyistä palvelutuotantoa. Teemme tiivistä yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveystoimien sekä työvoimaviranomaisten kanssa, mikä mahdollistaa työssä onnistumisen.

Avoimet työpaikat

Avoimiin työpaikkoihin tästä linkistä.