+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautinen asuminen on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta kaikkina vuorokauden aikoina. Tavoitteena on ylläpitää asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä kuntouttavan työotteen, virikkeellisen toiminnan ja yhteisöllisyyden avulla kodinomaisessa ympäristössä. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hänen toimintakykynsä ja palvelutarpeensa mukainen kuntoutus- ja asiakassuunnitelma. Asukkaan toimintakykyä arvioidaan säännöllisesti tai hänen toimintakykynsä oleellisesti muuttuessa. Ympärivuorokautinen yksikkö tarjoaa tuetun ja turvallisen asumismahdollisuuden lyhyt- tai pitkäaikaiseen asumiseen.

Louhi

Asumisyksikkö Louhi tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille. Ohjaajat tukevat asukkaita yksilöllisen suunnitelman mukaan elämän eri osa-alueilla, kuten sosiaalisessa kanssakäymisessä, hygienian hoidossa, päivittäisissä askareissa ja asiointikäynneillä.

Kellokorpi

Kellokorpi tarjoaa asumismahdollisuuden mielenterveyskuntoutujille. Kellokorvessa asukkaille on tarjolla ympärivuorokautinen tuki. Tarjoamme hyvää ja laadukasta asumispalvelua yhteisöhoidon periaatteita noudattaen.