+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Buusti
onnelliseen elämään

Buusti on buustilaisuutta – se on elämäntapa.

Mahdollisuuksia
onnelliseen elämään

Buusti luo asiakkailleen mahdollisuuden onnelliseen elämään ja auttaa hyödyntämään jo olemassa olevia voimavaroja. Avaimet hyvään elämään löytyvät, kun asiakas saa työkaluja oman elämänsä hallitsemiseen ja löytää oman polkunsa.

Buusti auttaa eteenpäin vahvistamalla asiakkaiden uskoa omaan itseensä ja selvittämällä elämän solmuja yhdessä asiakkaan kanssa. Buusti on tuki ja kimmoke kohti inhimillistä tavoitetta: hyvää arkea ja onnellista elämää.

PALVELUMME ON IHMISESTÄ
ALKAVAA TOIPUMISTA

Buustin toiminta on yhteisöllistä valmennusta, jossa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Kehitämme ja tuotamme kuntoutus- ja työllistymispalveluita psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tuen tarpeessa oleville ihmisille Etelä-Pohjanmaan alueella. Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka kaikessa palvelutuotannossa noudatetaan ISO 9001/2015 -laadunhallintajärjestelmää.

Palvelumme auditoidaan vuosittain.

Kanteleenkadun_tuettu_asuminen-esite

Lähete yhdistyksen palveluihin

Sosiaalinen isännöinti

Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja työnohjaus

Neuropsykiatrinen valmennus

Yksilö- ja työvalmennus