+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Asumisyksiköt

Asumisyksiköt

Asumisyksiköiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Asumisyksiköiden tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu. Tavoitteena on asumisharjoittelun lisäksi ulospäin suuntautuva toiminta, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen yhteisövalmennuksen keinoin.

Asumisyksikkö Pelttari

Pelttarin asumisyksikö tarjoaa asumismahdollisuuden mielenterveyskuntoutujille muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen, asukkaan tarpeen mukaisesti. Tarjoamme turvallista ja laadukasta asumispalvelua yhteisöhoidon periaatteita noudattaen.

Asumisyksikkö Kellokorpi

Kellokorpi tarjoaa asumismahdollisuuden mielenterveyskuntoutujille. Kellokorvessa asukkaille on tarjolla ympärivuorokautinen tuki. Tarjoamme hyvää ja laadukasta asumispalvelua yhteisöhoidon periaatteita noudattaen.

Asumisyksikkö Kotikumpu

Kotikumpu tarjoaa asumismahdollisuuden mielenterveyskuntoutujille. Tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisten taitojen ylläpitäminen ja lisääminen virikkeellisessä ympäristössä yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti.

Asumisyksikkö Louhi

Asumisyksikkö Louhi tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille. Ohjaajat tukevat asukkaita yksilöllisen suunnitelman mukaan elämän eri osa-alueilla, kuten sosiaalisessa kanssakäymisessä, hygienian hoidossa, päivittäisissä askareissa ja asiointikäynneillä.

Asumisyksikkö Fyrrylä

Fyrrylä tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluita täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Fyrrylä tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden harjoitella kotoisassa ympäristössä kodin arkirutiineja, itsehoitoa ja sosiaalisia taitoja oman kuntoutumissuunnitelmansa mukaan.