+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisen asumisen tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Yhteisöllisen asumisen tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu. Tavoitteena on asumisharjoittelun lisäksi ulospäin suuntautuva toiminta, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen yhteisövalmennuksen keinoin.

Saunakuja

Saunakuja on suunnattu täysi-ikäisille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen ja/tai psykiatrinen häiriö, piirteitä siitä tai toiminnanohjauksen haasteita. Yksikössä annetaan asiakkaille yksilöllistä tukea ja ohjausta itsenäistymiseen ja arkielämän asioihin asiakaslähtöisesti ja voimavarakeskeisesti.

Pelttari

Pelttari tarjoaa asumismahdollisuuden mielenterveyskuntoutujille muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen, asukkaan tarpeen mukaisesti. Tarjoamme turvallista ja laadukasta asumispalvelua yhteisöhoidon periaatteita noudattaen.

Fyrrylä

Fyrrylä tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluita täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Fyrrylä tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden harjoitella kotoisassa ympäristössä kodin arkirutiineja, itsehoitoa ja sosiaalisia taitoja oman kuntoutumissuunnitelmansa mukaan.