+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Asumispalvelut

Kohti itsenäistä elämää

Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Asumispalvelut tarjoavat tuetun, turvallisen ja virikkeellisen asumisympäristön kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Tukiasuntojen tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu. Tavoitteena on asumisharjoittelun lisäksi ulospäin suuntautuva toiminta, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen yhteisövalmennuksen keinoin. Hakeutuminen: Asumispalveluihin hakeudutaan hoitavan tahon lähetteellä ja kotikunnan maksusitoumuksella.

Asumisyksiköt

Asumisyksiköiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Asumisyksiköiden tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu.

Asumisvalmennusyksiköt

Asumisvalmennusyksiköiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Asumisvalmennusyksiköiden tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu.

Tukiasunnot

Buusti ry:n kuntoutusjärjestelmässä tukiasunnot ovat vastuullisin ja itsenäisin asumismuoto. Tukiasunnoissa asuminen lähentelee jo melkein itsenäistä asumista. Asumisyksikön ohjaajat tekevät tukiasuntoihin kotikäyntejä asukkaan tarpeen mukaan. Kotikäyntien tarkoituksena on seurata ja tukea asukkaan asumista ja arkipäivän sujumista.