+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Asumispalvelut

Asumispalvelut auttavat kohti itsenäistä elämää

Asumisyksiköt tarjoavat erilaisia asumispalveluita kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa. Buusti tarjoaa tuetun, turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa kuntoutuja voi edetä kohti omia tavoitteitaan ja itsenäisempää elämää.

Asumispalveluiden pariin voi tulla asiakkaita erilaisista ympäristöistä ja elämäntilanteista. Osa asiakkaista tarvitsee ympärivuorokautista tukea, kun taas toiset tarvitsevat vain hieman apua päivittäisessä arjessa. Asukkaille laaditaan oma yksilöllinen suunnitelma elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan.

Kysy lisää asumispalveluista

Kenelle asumispalvelut sopivat?

Asumispalvelut sopivat esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille ja neuropsykiatrisille asiakkaille.  Hyvinvointialueen työntekijät arvioivat tilanteesta riippuen, mikä palvelu sopii asukkaalle parhaiten.

Pääasia on, että asiakas saa tarvitsemaansa tukea asumista varten ja työkaluja onnelliseen sekä mahdollisimman itsenäiseen elämään.

Mikä on asumispalveluiden tavoite?

Asumispalveluiden tavoite on auttaa asiakkaita pääsemään kiinni itsenäisempään elämään. Tavoitteena on opetella elämänhallintaan liittyviä taitoja turvallisesti ohjaajan kanssa. Jokaiselle asukkaalle laaditaan oma suunnitelma sekä tavoitteet, joihin tähdätään.

Tuen määrää arvioidaan uudelleen sitä mukaa, kun asukas edistyy ja oppii elämänhallintaa. Yksi tärkeimmistä asumispalvelun eduista on tukiverkosto, jonka avulla kuntoutuminen ja elämänhallinta on helpompaa.

Isojen pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi ohjaaja asettaa asiakkaan kanssa pienempiä  Pienten tavoitteiden kautta päästään suurempiin tavoitteisiin, ja pienet tavoitteet toimivat välietappeina matkalla kohti suurempia tavoitteita.

Asumisyksikkö tarjoaa tukea

Asumisyksiköt mahdollistavat asiakkaalle tuen hänen yksilöllisen tarpeensa mukaisesti.

Asumisyksiköissä toimitaan asiakkaiden ehdoilla, ja asiakkaat vaikuttavat paljon asumisyksikön arkeen. He suunnittelevat omaa ohjelmaansa sen mukaan, mikä heitä kiinnostaa ja mitä he haluaisivat oppia.

Joillekin asiakkaille harrastetoiminta on tärkeää. Osa haluaa esimerkiksi opiskella tai hakea koulutuksiin asumisyksikön ulkopuolella. Toiset asukkaat taas haluavat esimerkiksi viettää aikaa eläinten kanssa. Lisäksi harjoitellaan yhteisesti erilaisia arjen taitoja, kuten ruuanlaittoa.

Asumisyksiköiden lisäksi Buusti tarjoaa asiakkaiden käyttöön asumisvalmennusyksiköitä, jotka ovat asumisyksiköiden kaltaisia palvelupaikkoja. 

Asumisvalmennusyksikkö on asumispalveluiden muoto, jossa henkilökunta ei ole aina paikalla ja asiakkaat elävät itsenäisemmin. Asumisvalmennusyksikössä asiakkailla on itsellään enemmän vastuuta arjen sujuvuudesta.

Buustin asumisyksiköt ja asumisvalmennusyksiköt sijaitsevat Seinäjoella, Alavudella ja Isojoella.

Tukiasunto auttaa itsenäisessä asumisessa

Tukiasunnot ovat asumispalveluiden itsenäisin tapa asua. Asiakas hoitaa arkea itsenäisesti ja henkilökunta käy asunnolla 1-3 kertaa viikossa. Tarvittaessa henkilökunta auttaa, jotta asuminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Moni tukiasunnossa asuva etsii töitä, on työkokeilussa tai koulutuksessa. Todella moni asiakas myös opiskelee, joten tukiasunto ohjaa asukasta täysin itsenäistä elämää kohti. Tavoitteena on, että asukas tulisi mahdollisimman hyvin toimeen itse. Buustin tukiasunnot sijaitsevat pääasiassa Seinäjoella ja Alavudella.

Miten asumispalveluiden piiriin voi päästä?

Asumispalveluiden piiriin voi päästä hyvinvointialueen päätöksellä. Buustilta voi tiedustella vapaita paikkoja tai tutustumiskäyntejä yhteistyössä maksavan tahon kanssa.

Missä tarjoamme asumispalveluita?

Buusti Ry tarjoaa asumispalveluita yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Toimintamme keskittyy Etelä-Pohjanmaalle ja sen lähialueisiin. Asumispalvelut sijaitsevat Seinäjoella, Alavudella ja Isojoella. Palveluihin voi kuitenkin hakeutua koko Suomesta.

Ota yhteyttä

Ympärivuorokautinen asuminen

Yhteisöllinen asuminen

Yhteisöllisen asumisen tavoitteena on tarjota asumispalvelua kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa. Yksiköihin voi tulla asukkaita esimerkiksi laitoshoidosta, muista asumisyksiköistä tai omasta asunnosta. Jokaisella asukkaalla on yksiköllinen syy ja tavoite asumisyksikköön muuttaessaan. Yhteisöllisen asumisen tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen ympäristö, jossa kuntoutuja voi edetä kohti omia tavoitteitaan.

Tuettu asuminen

Buusti ry:n kuntoutusjärjestelmässä tuettu asuminen on vastuullisin ja itsenäisin asumismuoto. Tuetussa asumisessa asuminen lähentelee jo melkein itsenäistä asumista. Asumisyksikön ohjaajat tekevät tukiasuntoihin kotikäyntejä asukkaan tarpeen mukaan. Kotikäyntien tarkoituksena on seurata ja tukea asukkaan asumista ja arkipäivän sujumista.