+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Asumispalvelut

Kohti itsenäistä elämää

Asumisyksiköiden tavoitteena on tarjota asumispalvelua kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa. Yksiköihin voi tulla asukkaita esimerkiksi laitoshoidosta, muista asumisyksiköistä tai omasta asunnosta.  Jokaisella asukkaalla on yksiköllinen syy ja tavoite asumisyksikköön muuttaessaan. Asumisyksikön tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen ympäristö, jossa kuntoutuja voi edetä kohti omia tavoitteitaan. Tavoitteena voivat olla elämänhallinnan vahvistaminen eri osa-alueilla ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Asumisyksiköiden tarkoituksena on mahdollistaa harjoittelu itsenäisempää asumista varten. Tavoitteena on asumisharjoittelun lisäksi ulospäin suuntautuva toiminta, vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen yhteisövalmennuksen keinoin.

Asumisyksiköt

Asumisyksiköiden tavoitteena on tarjota asumispalvelua kuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea arkeensa. Yksiköihin voi tulla asukkaita esimerkiksi laitoshoidosta, muista asumisyksiköistä tai omasta asunnosta. Jokaisella asukkaalla on yksiköllinen syy ja tavoite asumisyksikköön muuttaessaan. Asumisyksikön tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen ympäristö, jossa kuntoutuja voi edetä kohti omia tavoitteitaan.

Asumisvalmennusyksiköt

Asumisvalmennusyksiköiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Asumisvalmennusyksiköiden tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu.

Tukiasunnot

Buusti ry:n kuntoutusjärjestelmässä tukiasunnot ovat vastuullisin ja itsenäisin asumismuoto. Tukiasunnoissa asuminen lähentelee jo melkein itsenäistä asumista. Asumisyksikön ohjaajat tekevät tukiasuntoihin kotikäyntejä asukkaan tarpeen mukaan. Kotikäyntien tarkoituksena on seurata ja tukea asukkaan asumista ja arkipäivän sujumista.