+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Ratkaisukeskeinen psykoterapia ja työnohjaus

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapiassa luodaan luottamuksellinen, tasavertainen yhteistyösuhde asiakkaan ja psykoterapeutin välille. Terapiassa etsitään ratkaisuja elämän haasteellisiin tilanteisiin asiakkaiden omien toiveiden, ideoiden ja tavoitteiden pohjalta. Ratkaisukeskeinen psykoterapia tukee asiakasta elämän hankaluuksissa sekä muutos- ja kriisitilanteissa. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia, vaan etsitään tapoja kohti sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle. Pääsääntöisesti terapia on lyhytterapiaa ja kesto määräytyy asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Linkki hakuohjeisiin:
http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-hae

Hinnat


Yksilöterapia 45 min 77,60 €
Kela korvaa nuorille ja aikuisille (16-67 vuotiaat) yksilöterapiaan tuleville 57,60 €/krt

Psykoterapiaan on mahdollista tulla myös ilman lähetettä, itse maksavana.

Ratkaisukeskeistä terapiaa tarjoaa

 

Jaana Palmu  (huom. asiakastilanne täynnä)
Psykiatrian sairaanhoitaja AMK, psykoterapeutti (Valvira/Kela), työnohjaaja (Story) NLP-master practitioner
Puh. 040 512 3793
jaana.palmu@buustiaelamaan.fi

Ratkaisukeskeinen työhönohajus

Ratkaisukeskeisessä työhönohjauksessa keskitytään tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Työnohjauksessa hyödynnetään työyhteisön ja yksilön voimavaroja. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oman työn tarkasteluun ja kehittämiseen. Työnohjaukselle asetetaan selkeät tavoitteet, joita kohti hahmotellaan pieniä helposti toteutettavia askeleita. Keskeistä on asiakkaan oma aktiivisuus ja motivaatio löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia.

”Ei korjata sitä mikä ei ole rikki. Tee lisää sitä, mikä toimii. Jos jokin ei toimi, tee se toisin.”

 

Hinnat

 

Yksilötyönohajus 45 min 100 € (+ alv 24%)
Ryhmätyönohjaus 90 min 300 € (+ alv 24%)

 

Ratkaisukeskeistä työnohjausta tarjoaa

 

Jaana Palmu
Psykiatrian sairaanhoitaja AMK, psykoterapeutti (Valvira/Kela), työnohjaaja (Story) NLP-master practitioner.
Puh. 040 512 3793
jaana.palmu@buustiaelamaan.fi