+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Neuropsykiatrinen valmennus

Apua arjessa

Buustissa toimii useita neuropsykiatrisia valmentajia. Valmennusta toteutetaan kolmessa eri muodossa: asumisvalmennus, yksilövalmennus sekä ryhmämuotoinen valmennus. Kohderyhmänä ovat 16 vuotta täyttäneet nuoret (asumisvalmennuksessa ikäraja 18 v.), joilla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus, toiminnanohjauksen vaikeuksia, autismin kirjon diagnoosi, esimerkiksi ADHD, ADD, Asperger, Tourette tai kielellinen erityisvaikeus.

Riihikujan asumisvalmennusyksikkö

Riihikujan asumisvalmennusyksikkö on neuropsykiatrisen valmennuksen yksikkö, joka on suunnattu täysi-ikäisille nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi tai piirteitä siitä. Valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kotikuntien sosiaalitoimen kanssa. Kotikunnalta edellytetään maksusitoumus valmennukselle. Asumisvalmennuksen tavoitteena on itsenäiseen elämään siirtyminen joko tuetusti tai täysin itsenäisesti.

Lue lisää >>

Yksilövalmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, mikä toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Valmennus perustuu asiakkaan, valmentajan sekä tukiverkoston laatimaan sopimukseen, missä ovat tarkasti määritellyt tavoitteet, joita kohti työskennellään. Avainasemassa ovat asiakkaan elämänhallinnan taidot ja omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen sekä niiden hyödyntäminen. Tärkeää on myös itsetunnon ja positiivisen minäkuvan rakentaminen. Valmentaja on mukana myös asiakkaan verkostossa.

Yksilövalmennuksena voidaan tehdä myös arviointijaksoja asiakkaan omaan ympäristöön.

Yhteystiedot:

etunimi.sukunimi(at)buustiaelamaan.fi

Avovalmennus/Seinäjoki
Kauppaneliö 2
60120 Seinäjoki

Muut kunnat
Riihikuja
040 517 6717

Ryhmävalmennus

Seinäjoella toimii noin kerran kuukaudessa kokoontuva nuorten vapaa-ajan ryhmä. Ryhmässä vietetään vapaa-aikaa yhdessä, tutustutaan erilaisiin harrastemahdollisuuksiin ja samalla harjoitellaan sosiaalisia suhteita. Ryhmä on tarkoitettu seinäjokisille avovalmennus asiakkaille, sekä Riihikujan asukkaille.