+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

IMBA/Melba-arviointi

IMBA/MELBA

IMBA/Melba työkyvyn arviointimenetelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairauden, vamman, elämänhallinnan ongelmien tai muun syyn vuoksi vaikeuksia löytää soveltuvaa työelämäratkaisua.

Arvioinnin avulla saadaan täsmällistä tietoa asiakkaan työkyvystä. Palvelun aikana laaditaan taitoprofiili ja työtehtävän vaativuusprofiili. Tavoitteena on tukea asiakkaan pääsyä oikea-aikaisesti hänen yksilölisiä tarpeitaan vastaaviin palveluihin, ottaa kantaa esim. työllistymis- ja oppimisvalmiuksiin, eläkeratkaisuihin tai kuntoutuksen tarpeeseen.

Arviointi tehdään itsearvioinnin avulla, haastattelumenetelmin, havainnoimalla ja arvioimalla hänen työskentelyään. Lisäksi voidaan sovittaessa hyödyntää aikaisempia lääkärinlausuntoja tai muita dokumentteja.

Melba – Menetelmän avulla arvioidaan työn psykososiaalisia vaativuustekijöitä suhteessa henkilön taitoihin.
IMBA – menetelmän avulla arvioidaan ja verrataan työn fyysisiä vaativuustekijöitä henkilön fyysiseen toiminta kykyyn.

Yhteystiedot

Leena Hannila
p. 040 838 8934

Sari Suhonen
p. 050 576 3589

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@buustiaelamaan.fi