+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Yhteisövalmennus

Parempaa elämää

Yhteisövalmennuksella mahdollistetaan kuntoutujille parempi elämänlaatu. Yhteisövalmennuksen tarkoituksena on tukea ja kuntouttaa toiminnallisin keinoin itsenäisesti asuvia mielenterveyskuntoutujia. Valmennusta järjestetään kaikkina arkipäivinä. Valmennus suunnitellaan yhdessä kuntoutujien kanssa heidän tarpeensa huomioiden. Tavoitteena valmennuksella on kuntoutujien elämänlaadun kohentaminen, sosiaalisen verkoston kehittäminen ja ylläpitäminen, sekä mahdollisimman itsenäinen elämä.

Reilu

Reilu yhteisövalmennuksen tavoitteena on normaalin päivä- ja viikkorytmin saavuttaminen, sekä sosiaalisten ja arkielämän taitojen vahvistaminen. Reilu on suunnattu täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Toimintamme keskeisin periaate on yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen.

Villen Tupa

Villen tuvan yhteisövalmennuksen tavoitteena on omatoimisuuden lisääminen sekä työelämävalmiuksien ylläpitäminen asiakaslähtöisesti. Yhteisövalmennus on suunnattu kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille sekä mielenterveyskuntoutujille.

Saunakuja

Saunakujalla yhteisövalmennuksen tavoitteena on kuntoutujien elämänlaadun kohentaminen, sosiaalisen verkoston kehittäminen ja ylläpitäminen, sekä mahdollisimman itsenäinen elämä. Valmennus suunnitellaan yhdessä kuntoutujien kanssa heidän tarpeensa huomioiden

Kotikumpu

Kotikummun yhteisövalmennuksessa asiakkaille tarjotaan erilaista ryhmätoimintaa oman voinnin mukaan. Asiakkaat voivat ruokailla, sekä osallistua kotikummun retkille ja liikuntahetkiin.