+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Aake Seinäjoki

AAKE, Seinäjoki

Opintovalmennusyksikkö AAKE on suunnattu nuorille, joilla on erityisiä haasteita asumisessa, opinnoissa tai sosiaalisissa suhteissa. AAKEn asiakkuus perustuu nuoren omaan motivaatioon AAKEssa asumisen ja opintojen etenemisen suhteen. Tavoitteena on tukea nuorta opiskeluissa ja opintojen etenemisessä. Opintovalmennus pitää sisällään opettajien ja opiskelijahuolloin kanssa tehtävän verkostotyön. Lisäksi nuorta ohjataan vuorokausirytmin opettelemisessa, terveellisen vapaa-ajan viettämisessä, arki- ja sosiaalisten taitojen harjaantumisessa sekä omasta itsestä huolehtimisessa. AAKEn tuki ja ohjaus on ympärivuorokautista koulupäivisin. Viikonloppuisin ja loma-aikoina opintovalmennusta ei ole. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita nuorten lisäksi ovat huoltajat, koulun henkilökunta, sosiaalitoimi ja eri hoitavat tahot.

 

Pikku-AAKE, Seinäjoki

Pikku-AAKE on asuntolassa asuville nuorille tarkoitettu palvelu, jossa nuorta tuetaan yksilöllisesti suunnitelman mukaan siten, että opinnot etenisivät. Pikku-AAKEn ohjaaja on pääsääntöisesti paikalla arkipäivisin.

 

Oma-AAKE, Seinäjoki

Oma-Aake on kotona asuville nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu palvelu. Tavoitteena on tukea opiskeluissa tai opiskeluihin pyrkimisessä. Tukikäyntien sisältö suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Oma-Aake painottuu nuoren opintojen ja elämähallinnan tukemiseen arkipäivisin.

OTA YHTEYTTÄ:

AAKE Seinäjoki

Toimisto
040  163 8273

Erna Lind
vastaava ohjaaja, sosionomi (AMK)
0400 678 274

AAKEn toiminnot:

• Koulupäivinä ympärivuorokautinen tuki
• Asumispaikkoja 8 (kaikilla oma wc/suihku)
• Yhteistä toimintaa
• Itsenäisten elämäntaitojen harjoittelu
• Mukana henkilökohtaisten suunnitelmien laadinnassa

Linkit:

AAKE esite
AAKE omavalvontasuunnitelma