+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Työllistymispalvelut

Tukea työelämään siirtymisessä

Työllistymispalveluissa tavoitteenamme on auttaa ja tukea asiakasta löytämään ratkaisu, joka edistää hänen työelämään siirtymistään. Tarve palveluillemme voi johtua esimerkiksi pitkittyneestä työttömyydestä, toimintakyvyn rajoitteista tai muista tekijöistä. Valmennusta antavat työllistymisen asiantuntijat, joilla on kontaktit myös maakunnan yrittäjiin ja muihin yhteistyötahoihin.

Nuotti

Nuotti-valmennuksessa 16–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, saavat valmentajan avukseen. Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden vahvistaminen, eri vaihtoehtojen kartoittaminen tai tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttäminen.

Fokus 3

FOKUSTUU-hanke toimii Kauhavan, Lapuan Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan ja Suupohjan alueella. Hankkeessa tehdään tiivistä, moniammatillista yhteistyötä asiakkaan työllistymistä tukevien tahojen kanssa ja koordinoidaan tarvittavat palvelut sekä luodaan niistä tarpeen mukainen palvelukokonaisuus. Hankkeen rahoitus tulee TE-hallinnolta.

Tähtiportti työhönvalmennusyksikkö

Tähtiportissa tuetaan ja ohjataan asiakkaita tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä ja kehitetään heidän edellytyksiään työllistymiseen tai opiskeluun. Tähtiportin palveluita ovat kuntouttava työtoiminta, työvalmennus, työkyvyn arvioinnit sekä työeläkelaitoksille ja vakuutusyhtiöille tarjottavat palvelut.

Työhönvalmennus erityistä tukea tarvitseville – EERO -Työhönvalmennus

EERO työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää asiakkaan omaan palvelutarpeeseen sopiva työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, palkkatuettu työpaikka tai työkokeilupaikka. Tavoitteena voi olla myös koulutusvaihtoehdon löytyminen tai muu pitkäaikainen ratkaisu.

IMBA/Melba-arviointi

IMBA/Melba työkyvyn arviointimenetelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairauden, vamman, elämänhallinnan ongelmien tai muun syyn vuoksi vaikeuksia löytää soveltuvaa työelämäratkaisua.