+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Työllistymispalvelut

Tukea työelämään siirtymisessä

Työllistymispalveluissa tavoitteenamme on auttaa ja tukea asiakasta löytämään ratkaisu, joka edistää hänen työelämään siirtymistään. Tarve palveluillemme voi johtua esimerkiksi pitkittyneestä työttömyydestä, toimintakyvyn rajoitteista tai muista tekijöistä. Valmennusta antavat työllistymisen asiantuntijat, joilla on kontaktit myös maakunnan yrittäjiin ja muihin yhteistyötahoihin.

Toteutamme myös ryhmämuotoisia valmennuksia tarpeiden mukaan, ja laajasti eri kohderyhmille esim. nuoret, maahanmuuttajat, työttömät. Valmennusten aiheina ovat: Työelämän ABC (3–5 päivää), Työhaastatteluvalmennus (3–5 päivää), Työnhaun asiakirjat (1 päivä) ja Työelämä tutuksi. Ota yhteyttä – räätälöidään lisää! Puh. 040 182 9177

Työhönvalmennus erityistä tukea tarvitseville

EERO työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää asiakkaan omaan palvelutarpeeseen sopiva työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, palkkatuettu työpaikka tai työkokeilupaikka. Tavoitteena voi olla myös koulutusvaihtoehdon löytyminen tai muu pitkäaikainen ratkaisu.

Tähtiportti

Tähtiportissa tuetaan ja ohjataan asiakkaita tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä ja kehitetään heidän edellytyksiään työllistymiseen tai opiskeluun. Tähtiportin palveluita ovat kuntouttava työtoiminta, työvalmennus, työkyvyn arvioinnit sekä työeläkelaitoksille ja vakuutusyhtiöille tarjottavat palvelut.

Fokus

FOKUS-hanke toimii Seinäjoen, Ilmajoen, Kauhavan, Lapuan ja Suupohjan alueella. Hankkeen tavoitteena on löytää työtä, opiskelupaikka tai työllistymisen väylä työvalmennuksen keinoin. Työvalmennusta tehdään henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa yhdessä: työvalmentaja neuvoo, ohjaa, tukee ja antaa palautetta. Asiakas itse asettaa tavoitteet ja toiveet työvalmennukselle.

Nuotti

Nuotti-valmennuksessa 16–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, saavat valmentajan avukseen. Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden vahvistaminen, eri vaihtoehtojen kartoittaminen tai tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttäminen.