+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Työllistymispalvelut

Tukea työelämään siirtymisessä

Työllistymispalveluissa tavoitteenamme on auttaa ja tukea asiakasta löytämään ratkaisu, joka edistää hänen työelämään siirtymistään. Tarve palveluillemme voi johtua esimerkiksi pitkittyneestä työttömyydestä, toimintakyvyn rajoitteista tai muista tekijöistä. Valmennusta antavat työllistymisen asiantuntijat, joilla on kontaktit myös maakunnan yrittäjiin ja muihin yhteistyötahoihin.

EERO työhönvalmennus

Eero-työhönvalmennus on erityistä tukea tarvitseville työttömille suunnattu valmennus, jossa autetaan työnhakijaa löytämään oma polkunsa työelämään. Valmennus on henkilökohtaista ohjausta, joka rakennetaan aina asiakkaan tarpeeseen sopivaksi. Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää sinulle sopiva työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, palkkatuettu työpaikka tai työkokeilupaikka, koulutuspaikka, tai muu sopiva työelämäratkaisu.

Nuotti

Nuotti-valmennuksessa 16–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla opiskelu- tai työpaikkaa, saavat valmentajan avukseen. Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi taitojen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden vahvistaminen, eri vaihtoehtojen kartoittaminen tai tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttäminen.

Tähtiportti työhönvalmennusyksikkö

Tähtiportissa tuetaan ja ohjataan asiakkaita tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä ja kehitetään heidän edellytyksiään työllistymiseen tai opiskeluun. Tähtiportin palveluita ovat kuntouttava työtoiminta, työvalmennus, työkyvyn arvioinnit sekä työeläkelaitoksille ja vakuutusyhtiöille tarjottavat palvelut.

IMBA/Melba-arviointi

IMBA/Melba työkyvyn arviointimenetelma on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairauden, vamman, elämänhallinnan ongelmien tai muun syyn vuoksi vaikeuksia löytää soveltuvaa työelämäratkaisua.