+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Aake Kurikka

AAKE

Opintovalmennusyksikkö AAKE on suunnattu nuorille, joilla on erityisiä haasteita asumisessa, opinnoissa tai sosiaalisissa suhteissa. AAKEn asiakkuus perustuu nuoren omaan motivaatioon AAKEssa asumisen ja opintojen etenemisen suhteen. Tavoitteena on nuoren siirtyminen itsenäisempään asumiseen. Tuemme nuorta opintojen sujumisessa opettajien ja opiskelijahuollon kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Lisäksi nuorta ohjataan vuorokausirytmin opettelemisessa, terveellisen vapaa-ajan viettämisessä, arki- ja sosiaalisten taitojen harjaantumisessa sekä omasta itsestä huolehtimisessa. AAKEn tuki ja ohjaus on ympärivuorokautista koulupäivisin. Viikonloppuisin ja loma-aikoina opintovalmennusta ei ole. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita nuorten lisäksi ovat huoltajat, koulun henkilökunta, sosiaalitoimi ja eri hoitavat tahot.

 

AAKE Kurikka:

Ellen Koskela
vastaava ohjaaja
050  571 5664

AAKEn toiminnot:

• Opinto- ja asumisvalmennusta
• Koulupäivinä ympärivuorokautinen tuki
• Asumispaikkoja 8 (kaikilla oma wc/suihku)
• Yhteistä toimintaa
• Itsenäisten elämäntaitojen harjoittelu
• Mukana henkilökohtaisten suunnitelmien laadinnassa

Linkit:

AAKE Kurikka -esite
Aake omavalvontasuunnitelma
Aake Kurikka omavalvontasuunnitelma