+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Asumisvalmennusyksiköt

Asumisvalmennusyksiköt

Asumisvalmennusyksiköiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Asumisvalmennusyksiköiden tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu. Tavoitteena on asumisharjoittelun lisäksi ulospäin suuntautuva toiminta, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen yhteisövalmennuksen keinoin.

Saunakujan asumisvalmennusyksikkö

Saunakujan asumisvalmennusyksikkö on suunnattu täysi-ikäisille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen ja/tai psykiatrinen häiriö, piirteitä siitä tai toiminnanohjauksen haasteita. Yksikössä annetaan asiakkaille yksilöllistä tukea ja ohjausta itsenäistymiseen ja arkielämän asioihin asiakaslähtöisesti ja voimavarakeskeisesti.

Riihikujan asumisvalmennusyksikkö

Riihikujan asumisvalmennusyksikkö on suunnattu täysi-ikäisille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen ja/tai psykiatrinen häiriö, piirteitä siitä tai toiminnanohjauksen vaikeuksia. Yksikössä annetaan ohjausta ja tukea itsenäistymiseen ja arkielämän asioihin asiakkaan tarpeen ja voimavarojen mukaan.