+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet:

Asiakastietorekisteri
Henkilöstörekisteri
Jäsenrekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: 

Buusti ry
Y-tunnus 0650483-2
Kauppaneliö 2
60120 Seinäjoki
Puh. 040 137 7495
etunimi.sukunimi(at)buustiaelamaan.fi 

Rekisterin tietosisältöä koskevat kysymykset:

Kirjanpitäjä
Puh. 040 137 7671 

Rekisterin tietoturvallisuutta koskevat kysymykset: 

Tietosuojavastaava
Puh. 040 137 7495
Toiminnanjohtaja
Puh. 040 182 9177

Tietosuoja

Tietosuojaperiaatteet

Buusti ry käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa ja henkilökuntansa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita. 

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet 

Yhdistyksen keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on ajantasaisten asiakashallinta-, laskutus- ja palkanmaksujärjestelmien ylläpitäminen. 

Asiakkaan informointi

Yhdistys informoi asiakasta ja henkilökuntaa siitä, että tietoja kerätään yhdistyksen rekisteriselosteen mukaisiin järjestelmiin. 

Tietojen hankkiminen ja käyttäminen

Tietojen hankkiminen ja käyttäminen tapahtuu yhdistyksen rekisteriselosteen mukaisesti. 

Lopuksi

Mahdolliset lisäkysymykset tai kommentit yhdistyksen toiminnasta rekisterinpitäjänä pyydetään kohdistamaan tietosuojasta vastaavalle Suvi Takamäelle, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti.