Tietosuojaperiatteet

Buusti ry käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa ja henkilökuntansa yksityisyyttä kunnioittaen ja noudattaen Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojaperiaatteita.

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet

Yhdistyksen keräämien henkilötietojen käsittelyn päämääränä on ajantasaisten asiakashallinta-, laskutus- ja palkanmaksujärjestelmien ylläpitäminen.

Asiakkaan informointi

Yhdistys informoi asiakasta ja henkilökuntaa siitä, että tietoja kerätään yhdistyksen rekisteriselosteen mukaisiin järjestelmiin.

Tietojen hankkiminen ja käyttäminen

Tietojen hankkiminen ja käyttäminen tapahtuu yhdistyksen rekisteriselosteen mukaisesti.

Lopuksi

Mahdolliset lisäkysymykset tai kommentit yhdistyksen toiminnasta rekisterinpitäjänä pyydetään kohdistamaan tietosuojasta vastaavalle Suvi Takamäelle, joka pyrkii vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman perusteellisesti.