Buusti ry. (ent. Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry) on kokenut työllistymis- ja kuntoutuspalveluiden tuottaja. Yhdistys on perustettu vuonna 1985.
Palvelumme kasvavat – ja nyt haussa on monta mielenkiintoista paikkaa sosiaali- ja terveysalan osaajille. Tulisiko sinusta meidän joukkoomme buustilainen? 😊

OPINTOVALMENNUS AAKE/KURIKKA, heti – toistaiseksi voimassa oleva

1 VASTAAVA OHJAAJA, 3 OHJAAJAA

Haemme joukkoomme 3 amk-tasoista (sosiaali /tai terveysalan amk) osaajaa. Yksi heistä on vastaavana ohjaajana ja 2 ohjaajana uudessa hienossa asuntolassa Kurikan kampuksen kyljessä. Sinulla on kokemusta nuorten kanssa työskentelystä, olet vuorovaikutustaidoiltasi taitava ja sinulla on aito halu sekä innostus kehittyä työssäsi. Verkostotaidoistasi ollaan jopa hiukan kateellisia.

Haemme joukkoomme myös yhtä lähihoitajaa. Sinulla on myös em. taitoja hyppysissäsi. Sinulla saattaa olla tilaisuus päästä myös Seinäjoen Aakeen toisinaan.
Työ on vastaavan ohjaajan osalta pääsääntöisesti päivätyötä, muilla painottuen iltoihin ja öihin.
Ajokortti B ja oma auto välttämätön. Palkkaus yksityisen terveyspalvelualan tes:n mukaan.
Lisätietoja antaa 17-20.12.2018 apulaisjohtaja Jaana Palmu. Hakemukset ja CV pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: jaana.palmu@buustiaelamaan.fi

 

VASTAAVA OHJAAJA ASUMISYKSIKKÖ KOTIKUMPU/ISOJOKI, heti – toistaiseksi voimassa oleva

Haemme joukkoomme vastaavaa ohjaajaa Isojoen asumisyksikköön. Olet hakemamme henkilö, kun sinulla on sosiaali/tai terveyspalvelualan amk-tutkinto. Lisäksi voimassaoleva lääkehoidon osaamisen pätevyys, EA1 ja hygieniapassi.  Olet itsenäiseen työskentelyyn kykenevä, innostunut, tavoitteellinen ja asiakasta lähellä oleva henkilö.

Ajokortti B ja oma auto välttämätön. Palkkaus yksityisen terveyspalvelualan tes:n mukaan.
Lisätietoja antaa 17-20.12.2018 apulaisjohtaja Jaana Palmu. Hakemukset ja CV pyydetään toimittamaan 4.1.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: jaana.palmu@buustiaelamaan.fi

 

TYÖVALMENTAJA, FOKUS-HANKE/SEINÄJOKI – ILMAJOKI, 2.1.2019- 31-12.2019.

Haemme työvalmentajaa Fokus-hankkeeseen, joka on suunnattu Seinäjoen ja Ilmajoen pitkään työttömänä olleille tai henkilöille, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Hankkeessa koordinoidaan asiakkaan tarvitsemat palvelut, luodaan niistä aukoton ja tavoitteellinen työllistymisen palveluprosessi. Hankkeen rahoitus on työllisyyspoliittinen avustus (vuodeksi kerrallaan).

Hakemamme työvalmentaja kykenevät itsenäiseen työskentelyyn ja omaavat erittäin hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Työvalmentajalla tulee olla tuntemusta alueen työmarkkinatilanteesta, avoimista työmarkkinoista ja koulutusjärjestelmien sekä alueen oppilaitosten tuntemusta. Työvalmentaja ymmärtävää henkilöasiakkaiden erilaiset ja yksilölliset palvelutarpeet sekä tekee työtään asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti. Työvalmentajalta edellytetään kokemusta työvalmennuksesta pitkäaikaistyöttömien parissa sekä työvalmennukseen sopivaa koulutusta esim.  työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa. Kuntaosaaminen lasketaan eduksi sekä palvelurakenteen tuntemus erityisesti sosiaalialalta. Hakemamme henkilö onkin mielellään vähintään sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon omaava.

Palkkaus Yksityisen Terveyspalvelualan tes:n mukaan ja työn aloittaminen mahdollisimman nopeasti. Ajokortti B ja oma auto välttämätön.
Lisätietoja antaa 20.12 mennessä työllisyysvastaava Anu Tikkala, anu.tikkala@buustiaelamaan.fi
Hakemus + Cv  pyydetään toimittamaan 2.1.2019 mennessä: anu.tikkala@buustiaelamaan.fi