Tulisiko sinusta meidän joukkoomme buustilainen? 😊

Työvalmentaja Fokus-hanke, Buusti ry

Haemme työvalmentajaa Fokus-hankkeeseen Suupohjan alueelle, Kauhajoki päätoimipaikkana. Hanke on suunnattu pitkään työttömänä olleille tai henkilöille, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Hankkeessa koordinoidaan asiakkaan tarvitsemat palvelut, luodaan niistä aukoton ja tavoitteellinen työllistymisen palveluprosessi. Hankkeen rahoitus on työllisyyspoliittinen avustus (vuodeksi kerrallaan) ja toiminta jatkuu helmikuuhun 2020 saakka.

Hakemamme työvalmentaja kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja omaa erittäin hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Työvalmentajalla tulee olla tuntemusta alueen työmarkkinatilanteesta, avoimista työmarkkinoista ja koulutusjärjestelmien sekä alueen oppilaitosten tuntemusta. Hakemamme henkilö omaa hyvät verkostotyötaidot ja hänellä on olemassa olevia verkostoja. Työvalmentaja ymmärtää henkilöasiakkaiden erilaiset ja yksilölliset palvelutarpeet sekä tekee työtään asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti. Työvalmentajalta edellytetään kokemusta työvalmennuksesta pitkäaikaistyöttömien parissa sekä työvalmennukseen sopivaa koulutusta esim. työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa. Kuntaosaaminen lasketaan eduksi sekä palvelurakenteen tuntemus erityisesti sosiaalialalta. Hakemamme henkilö onkin mielellään vähintään sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon omaava.

Palkkaus Terveyspalvelualan tes:n mukaan ja työn aloittaminen 2.5.2019 tai sop. mukaan.

Lisätietoja antaa Fokus-hankkeen projektipäällikkö Anu Tikkala, anu.tikkala@buustiaelamaan.fi.

Hakemus + Cv pyydetään toimittamaan viimeistään 5.4.2019 osoitteeseen anu.tikkala@buustiaelamaan.fi


Ohjaaja, Asumisyksikkö Kotikumpu, Buusti ry
määräaikainen sijaisuus

Haemme Isojoen Kotikumpuun ohjaajan sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 8.7.-25.8.2019. Olet hakemamme henkilö, kun sinulla on lähihoitajan tai sosiaali-/terveysalan amk-tutkinto. Lisäksi sinulla tulee olla lääkehoidon osaamisen pätevyys ja EA1. Olet itsenäiseen työskentelyyn kykenevä, innostunut, tavoitteellinen ja asiakasta lähellä oleva henkilö.

Ajokortti B ja oma auto ovat välttämättömiä. Tehtävän palkkaus on lähihoitajan palkkauksen mukainen.

Vapaamuotoiset hakemukset ja cv:t pyydetään lähettämään viimeistään 28.4.2019 osoitteeseen kotikumpu@buustiaelamaan.fi

Lisätiedustelut ja yhteydenotot kotikumpu@buustiaelamaan.fi tai p. 040-1829188