Esittely

Buusti ry on innovatiivinen kuntoutus- ja työllistymispalveluiden tuottaja ja kehittäjä sekä alan koulutuksen ja tutkimuksen edistäjä.

Yhdistys on monipuolinen palveluja tuottava yleishyödyllinen organisaatio. Yhdistys perustettiin v. 1985 tukemaan psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen tuen tarpeessa olevia ihmisiä, heidän toimintakykynsä ja hyvinvointinsa lisäämiseksi ja edistämään heidän kuntoutumistaan. Yhteiskunnan muutosten myötä on palveluvalikoimaa laajennettu vastaamaan kunkin aikakauden tarpeita. Toiminnan alkuaikoina painopisteenä olivat asumiseen liittyvät kuntoutuspalvelut. Myöhemmin kuntoutuksen painopiste on siirtynyt yhä enemmän lähemmäksi työelämää. Työhönvalmennus, työllistymispalvelut ja työllisyyttä edistävät projektit ovat osa yhdistyksen nykyistä palvelutuotantoa. Yhdistyksen sosiaalinen yritys Woodfox Oy vahvistaa työllistymispalveluiden kokonaisuutta. Tiivis yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveystoimien sekä työvoimaviranomaisten kanssa mahdollistaa työn onnistumisen.

Buusti ry on yksi maan suurimmista sosiaalipsykiatrista kuntoutusta tarjoavista kolmannen sektorin toimijoista. Yhdistys on vakiintunut kuntoutus- ja työllistymispalveluiden tuottaja Etelä-Pohjanmaalla. Palveluiden tuottaminen perustuu kuntien, Kelan, työvoimahallinnon ja vakuutusyhtiöiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Yhdistyksen palvelut maakunnassa (kuva pdf-linkkinä)

Buusti ry:n palvelut perustuvat ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin mukaisiin prosesseihin. Laatusertifikaatti on takuu koko toimintamme sujumisesta tiettyjen standardien mukaisesti. Tämä antaa asiakkaillemme varmuuden toimintamme luotettavuudesta, suunnitelmallisuudesta ja säännönmukaisuudesta.