Kohderyhmänä ovat autismin kirjon asiakkaat, joilla on autismi, asperger, tai muita neuropsykiatrisia erityispiirteitä, kuten ADHD, ADD tai Touretten oireyhtymä. Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää asiakkaan omaan palvelutarpeeseen sopiva työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, palkkatuettu työpaikka tai työkokeilupaikka. Tavoitteena voi olla myös koulutusvaihtoehdon löytyminen tai muu pitkäaikainen ratkaisu. Työhönvalmennuksella pyritään vaikuttamaan asiakkaan sosiaalisten ja työelämätaitojen harjaantumiseen.

Esite Työhönvalmennus autismin kirjon asiakkaille