AATU

Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen hallinnoima 5-vuotinen AATU-projekti päättyi vuoden 2013 lopulla. Projektin tavoitteena oli etsiä aktiivitoimia työttömien työmarkkinakelpoisuuden edistämiseen. Loppuraportti.

KETSY

KETSY (Kestävää kehitystä sosiaalisissa yrityksissä) – sosiaalisten yritysten käynnistys- ja kehittämisprojekti (2006 – 2008) oli osa VATES – säätiön valtakunnallista EQUAL -hanketta. Yhdistyksen vastuulla olleen osa-projektin raportti löytyy yhdistyksen sivuilta kohdasta julkaisut. Muut valtakunnallisen hankkeen raportit ovat luettavissa sivuilta www.vates.fi/julkaisut

LUOTAIN

1.3.2004 – 31.12.2006

OPERAATIO AAKE

Operaatio – AAKE (Asumiseen, Ammattiin, Koulutukseen, Elämään) on vuosina 2003 – 2007 Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja yhteistyössä Seinäjoen ammattioppilaitoksen kanssa toteutettu kokeilu- ja kehittämisprojekti. Kokeilun tuloksena syntyi pysyvä toimintamalli AAKE – tuetun opiskelija-asumisen yksikkö, joka jatkaa toimintaansa maksullisena palveluna. AAKE on kehittämisvaiheen jälkeen siirtynyt osaksi yhdistyksen kuntoutuspalveluita. AAKEN kehittämisen vaiheista on luettavissa kaksi artikkelia Mielenterveyden keskusliiton julkaisussa Opintie työelämään 2004.

OPINTOVALMENNUSYKSIKÖN ESISELVITYSHANKE

Opintovalmennusyksikön esiselvityshanke toteutettiin ajalla 16.8.2010 – 31.12.2010. Esiselvityshanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ja se toteutettiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa. Esiselvityshankkeessa selvitettiin mahdollisuus lähteä perustamaan opintovalmennusyksikkö Etelä-Pohjanmaan opistolle. Opintovalmennusyksikön visiona on toimia erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille palveluna, jossa yhdistyy valmentava opetus, asumisen ja vapaa-ajan tuki sekä yksilöllinen opintovalmennus.

OPINPOLKU ELÄMÄÄN

Opinpolku Elämään –projekti toteutettiin RAY:n tuella v. 2008 – 2010. Projekti oli kokeilu– ja kehittämishanke, jonka aikana mallinnettiin erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille sopiva opintovalmennus.

Arviointiraportti/Opinnäytetyö
Julkaisu

SYKÄYS-projekti

Arviointiraportti osa 1
Arviointiraportti osa 2