+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

Suora-palvelu

SUORA-PALVELU

SUORA-palvelu on suunnattu Seinäjoen monialaisen työllisyyspalvelun, AIMOn, osatyökykyisille asiakkaille, joiden mahdollisuudet työllistyä ovat vähentyneet. Palvelun päätavoite on saattaa asiakas ja yritys yhteen.

Asiakkaalle tarjotaan henkilökohtaista tukea siellä, missä hän sitä tarvitsee työllistyäkseen.  Osatyökykyistä asiakasta ohjataan ja tuetaan yksilöllisesti ja konkreettisin keinoin kohti työllistymistä. Palvelu voi kestää enintään 8 kuukautta.

Palvelun työvalmennus käsittää esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Kartoitetaan asiakkaan osaamista ja vahvuuksia, erityispiirteet huomioiden
  • Asiakasta ohjataan, tuetaan ja valmennetaan hänen henkilökohtaisen tarpeensa mukaan
  • Tarkastellaan ja pohditaan asiakkaan uravalintaa, omia vahvuuksia ja vahvistetaan hänen mahdollisuuksiaan työllistyä
  • Vahvistetaan tarvittaessa työelämätaitoja ja vuorovaikutustaitoja
  • Etsitään työpaikkoja, tehdään hakemuksia ja kontaktoidaan työnantajia

Yhteystiedot:

Päivi Mikkola, työvalmentaja
0400 239 986
paivi.mikkola@buustiaelamaan.fi

Arto Mähönen, työnetsijä
040 506 2325
arto.mahonen@woodfox.fi

SUORA-palvelu -esite