+358 40 137 7495 info@buustiaelamaan.fi

EERO – Työhönvalmennus erityistä tukea tarvitseville

Eero – Työhönvalmennus erityistä tukea tarvitseville

EEROn kohderyhmänä ovat asiakkaat, joilla on esimerkiksi autismi, asperger, tai muita neuropsykiatrisia erityispiirteitä, kuten ADHD, ADD tai Touretten oireyhtymä. Työhönvalmennuksen tavoitteena on löytää asiakkaan omaan palvelutarpeeseen sopiva työpaikka avoimilta työmarkkinoilta, palkkatuettu työpaikka tai työkokeilupaikka. Tavoitteena voi olla myös koulutusvaihtoehdon löytyminen tai muu pitkäaikainen ratkaisu. Työhönvalmennuksella pyritään vaikuttamaan asiakkaan sosiaalisten ja työelämätaitojen harjaantumiseen. Valmennus sisältää kahdenkeskisiä tapaamisia työvalmentajan ja asiakkaan välillä, sekä muuta yhteydenpitoa. Lisäksi asiakas saa ohjausta, neuvontaa, konkreettista tukea ja palautetta. Ohjautuminen palveluun tapahtuu Etelä-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelun, TYP:en tai TE-toimiston virkailijoiden kautta.

Yhteystiedot:

Pauliina Sillanpää
työvalmentaja
0400 267 515

Merja Heikkinen
työvalmentaja
050 576 3589

Linkit:

EERO-esite