Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Terapiassa etsitään ratkaisuja elämän haasteellisiin tilanteisiin asiakkaiden omien toiveiden, ideoiden ja tavoitteiden pohjalta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia tukee asiakasta elämän hankaluuksissa sekä muutos- ja kriisitilanteissa. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia, vaan etsitään tapoja kohti sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle. Pääsääntöisesti terapia on lyhytterapiaa ja kesto määräytyy asiakkaan tarpeen mukaisesti.

 

http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet

 

Hinnat
yksilöterapia 45 min 70€
yksilöterapia 60 min 85€
Kela korvaa nuorille ja aikuisille (16-67 vuotiaat) yksilöterapiaan tuleville 57,60 €/krt

Psykoterapiaan on mahdollista tulla myös ilman lähetettä, itse maksavana.

Ratkaisukeskeistä terapiaa tarjoavat

Sami Volama, Psykiatrian sairaanhoitaja AMK, psykoterapeutti (Valvira/Kela), NLP-practitioner
Puh. 050 - 515 0983
Sähköposti: sami.volama@buustiaelamaan.fi

Päivi Mikkola, Psykiatrian sairaanhoitaja AMK, psykoterapeutti (Valvira/Kela) työnohjaaja (Story), NLP-master practitioner
Puh. 0400 - 293 986
Sähköposti: paivi.mikkola@buustiaelamaan.fi

Jaana Palmu, Psykiatrian sairaanhoitaja AMK, psykoterapeutti (Valvira/Kela), työnohjaaja (Story) NLP-master practitioner
Puh. 040 - 512 3793
Sähköposti: jaana.palmu@buustiaelamaan.fi

 

Ratkaisukeskeinen työhönohajus

Ratkaisukeskeisessä työhönohjauksessa keskitytään tulevaisuuteen ja tavoitteisiin. Työnohjauksessa hyödynnetään työyhteisön ja yksilön voimavaroja. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden oman työn tarkasteluun ja kehittämiseen. Työnohjaukselle asetetaan selkeät tavoitteet, joita kohti hahmotellaan pieniä helposti toteutettavia askeleita. Keskeistä on asiakkaan oma aktiivisuus ja motivaatio löytää uusia näkökulmia ja oivalluksia.

"Ei korjata sitä mikä ei ole rikki. Tee lisää sitä, mikä toimii. Jos jokin ei toimi, tee se toisin."

Hinnat
Yksilötyönohajus 45 min 70€
Ryhmätyönohjaus 90 min 280€

Ratkaisukeskeistä työnohjausta tarjoavat

Päivi Mikkola, Psykiatrian sairaanhoitaja AMK, psykoterapeutti (Valvira/Kela) työnohjaaja (Story), NLP-master practitioner.
Puh. 0400 239 986
Sähköposti: paivi.mikkola@buustiaelamaan.fi

Jaana Palmu, Psykiatrian sairaanhoitaja AMK, psykoterapeutti (Valvira/Kela), työnohjaaja (Story) NLP-master practitioner.
Puh. 040 512 3793
Sähköposti: jaana.palmu@buustiaelamaan.fi