Tuettua asumista, lisäksi päivätoimintapaikkoja
Asumispaikkoja seitsemälle
Itsenäisen elämän taitojen harjoittelu
Päivätoimintaa sekä asukkaille että talon ulkopuolelta tuleville
Tukiasuntoja, joihin saa kotikäyntejä
Henkilökohtainen kuntoutumissuunnitelma tavoitteineen
Yleistavoite: itsenäiseen elämään siirtyminen joko tuetusti tai täysin itsenäisesti
Ohjaajat paikalla ma-to klo: 7.30-16.00 ja pe 7.30-14.45. Iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden tulee pärjätä itsenäisesti ja yhteisön tuen avulla.

Saunakujan asumisvalmennusyksikkö
Saunakuja 10
60320 Seinäjoki
040 – 137 7668
saunakuja@buustiaelamaan.fi
etunimi.sukunimi@buustiaelamaan.fi

Saunakujan asumisvalmennusyksikkö on suunnattu täysi-ikäisille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen ja/tai psykiatrinen häiriö, piirteitä siitä tai toiminnanohjauksen vaikeuksia.

Yksikössä annetaan yksilöllistä tukea ja ohjausta itsenäistymiseen ja arkielämän asioiden opettelemiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ohjauksen ja tuen määrä arvioidaan jokaisen asiakkaan tarpeen ja omien voimavarojen mukaan.'

Saunakuja esite

Saunakuja omavalvontasuunnitelma
Saunakuja tukiasuntojen omavalvontasuunnitelma

saunakuja10