Tuettua asumista
Henkilökunta paikalla ma-la 8-16 tai 8-19 asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
Asumispaikkoja viidelle
Itsenäisen elämän taitojen harjoittelu
Ryhmätoimintaa
Tukikeskustelut
Asumisvalmennuksen jälkeen on mahdollisuus harjoitella asumista omassa asunnossa avovalmennuksen avulla
Hlökohtainen valmennussuunnitelma tavoitteineen
Yleistavoite: itsenäiseen elämään siirtyminen joko tuetusti tai täysin itsenäisesti

Asumisvalmennusyksikkö Riihikuja 11
Riihikuja 11
60320 Seinäjoki
040 - 517 6717
riihikuja@buustiaelamaan.fi
etunimi.sukunimi@buustiaelamaan.fi

Riihikujan asumisvalmennusyksikkö on suunnattu täysi- ikäisille, joilla on diagnosoitu neuropsykiatrinen ja/tai psykiatrinen häiriö, piirteitä siitä tai toiminnanohjauksen vaikeuksia.

Yksikössä annetaan ohjausta ja tukea itsenäistymiseen ja arkielämän asioihin asiakkaan tarpeen ja voimavarojen mukaan.

Riihikuja esite

Riihikuja omavalvontasuunnitelma