Tuettua asumista
Henkilökunta 8-16, Hr-hoiva iltakäynnit 19-20
Kahdeksan kuntoutuspaikkaa
Yhteisöhoito: pääpaino jokapäiväisten elämäntaitojen ylläpitäminen ja opetteleminen
Retki- ja virkistystoiminta

Asumisyksikkö Fyrrylä
Lehtotie 13
60510 Hyllykallio
040 - 137 7503
fyrryla@buustiaelamaan.fi
etunimi.sukunimi@buustiaelamaan.fi

Tavoitteena on asukkaan kuntoutuminen mahdollisimman omatoimiseksi. Fyrrylä tarjoaa mahdollisuuden harjoitella kodin arkirutiineja, itsehoitoa ja sosiaalisia taitoja. Vastuunotto omasta itsestä ja kanssaihmisistä on tärkeimpiä kuntoutuksen tavoitteita.

Fyrrylä esite

Fyrrylä omavalvontasuunnitelma