Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa laitoksesta avohoitoon siirtyvien henkilöiden kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Tarkoituksena on tarjota tuettu, turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö kuntoutujille, joiden tavoitteena on avohoidossa selviäminen. Tukiasuntojen tarkoituksena on itsenäinen asumisharjoittelu. Tavoitteena on asumisharjoittelun lisäksi ulospäin suuntautuva toiminta, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen yhteisövalmennuksen keinoin.

Hakeutuminen

Asumispalveluihin hakeudutaan hoitavan tahon lähetteellä ja kotikunnan maksusitoumuksella.