Kuntoutuspalvelut mahdollistavat asiakkailleen yksilöllisen tuen ja kuntoutuksen itsenäiseen elämään, opiskeluun ja työelämään. Kuntoutusmuotoina ovat asumisvalmennus, tuettu asuminen, kotikäynnit, yhteisövalmennus, sosiaalinen kuntoutus sekä opintovalmennus. Kuntoutus suunnitellaan asiakkaan omien voimavarojen ja tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan viitekehyksenä on Toipumisorientaatio (Recovery Approach Orientation). Recoveryn periaatteiden mukaan asiakastyössämme keskeisessä osassa ovat kuntoutujan toimijuus ja osallisuus, sekä toivo ja kohtaaminen.

Ohjauksen ja tuen määrä arvioidaan jokaisen asukkaan omien voimavarojen ja kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Lähete yhdistyksen palveluihin

Yhteisövalmennus
Asumispalvelut
Neuropsykiatrinen valmennus
Ratkaisukeskeinen psykoterapia
Opintovalmennusykikkö AAKE
NUOTTI-valmennus
Sosiaalinen kuntoutus